Mar. 11th, 2017

mevamevo: (Default)

      eo:
La jam kelkfoje menciita de mi priastronomia paĝaro heavens-above.com (se vi forgesis, pri kio temas, relegu mian malnovan blogeron) spertis utilan novigon: de nun ĝi priskribas ankaŭ la atendatajn sun-eklipsojn! Jes ja, en la reto troveblas multaj retejoj kapablaj je tio, sed heavens-above denove sukcesis prezenti ĉion en tre simpla, originala kaj facile komprenebla maniero. Vizitu kaj ĝuu! Rekomendindas registriĝi, ĉar la registriĝo havigos al vi la eblon precize indiki vian observo-lokon (pro kio grave dependas la prognozoj de la paĝaro) kaj poste reuzi tiujn datumojn sen la bezono pri ties denova enigo. Sur la bildo estas prezentita la fasado de eklipsa subpaĝo (per la verda koloro mi kaŝis la reklamon). Ve, la plej baldaŭa sun-eklipso, observebla en Krimeo, okazos nur en 2020, en Krimeo ĝi estos nur relative malgranda.

      ru:
Уже неоднократно упоминавшийся мною астрономический сайт heavens-above.com (если вы забыли, о чём речь, перечитайте мою старую запись) обновился полезной функцией: теперь он описывает и ожидающиеся солнечные затмения! Разумеется, в сети полно сайтов, способных это делать, но heavens-above вновь сумел предоставить все эти функции очень простым, оригинальным и легко понимаемым образом. Посетите и наслаждайтесь! Рекомендую непременно зарегистрироваться, так как регистрация предоставит вам возможность указать место наблюдений максимально детально (от чего зависит точность прогнозов сайта), а потом использовать эти данные без необходимости в повторном их вводе. На картинке представлен общий вид страницы, посвящённой затмениям (зелёным цветом я замазал рекламу). Увы, ближайшее солнечное затмение, видимое в Крыму, состоится лишь в 2020 году, у нас оно будет относительно небольшим.Iom da saĝaĵoj / Немного умностей )

Profile

mevamevo: (Default)
mevamevo

September 2017

S M T W T F S
      12
3 4 5 6 78 9
10 111213141516
171819 2021 2223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 12:46 am
Powered by Dreamwidth Studios